Tribunalul Buzău i-a dat dreptate elevului sancționat de la B.P. Hașdeu

Un elev care îi atrăgea atenția unei profesoare că are un comportament deviant a fost penalizat cu nota 2 la purtare. Și de parcă nu era de ajuns, profesorii au tăbărât pe elev ca să-l exmatriculeze. Profesoara, în schimb, nu a fost nici măcar mustrată, considerându-se probabil că este normal ca o profesoară să se afișeze în rochițe sexi și să îndemne fetele la prostituție. Sprijinit de opinia publică, care vede la conducerea B.P. Hașdeu o atitudine eronată față de situația de fapt, elevul cu spirit critic, Andrei Voicu, a câștigat procesul, a obținut anularea hotărârii consiliului profesoral prin care a fost sancționat disciplinar. A fost nevoie de o hotărâre a instanței pentru a se vedea că un elev are dreptate și că o profesoară se comportă anormal pentru statutul de cadru didactic. La același liceu un alt dascăl, de această dată, infractor, a fost lăsat să predea liniștit chiar dacă era dovedit pedofil. De ce nu și-a dat încă demisia conducerea instituției? De ce nu și-au dat demisia cei din consiliul profesoral care au votat sancțiunea dată elevului? Așteptăm și ziua de mâine!  

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea de completare a dispozitivului încheierii din data de 27.05.2019 formulată de pârât. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale în cuprinsul încheierii din data de 27.05.2019 formulată de pârât. Admite acţiunea precizată. Anulează Hotărârea Consiliului Profesoral nr. 1/10.12.2018 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/16.01.2019, inclusiv toate actele ce au stat la baza adoptării celor două hotărâri, precum şi toate actele subsecvente. Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, către reclamant. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de exercitare a căii de atac se va depune la Tribunalul Buzău, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.06.2019. 
Document: Hotarâre    10.06.2019