Grevă la Judecătoria Buzău

HOTARÂREA NR.4

     din data de 29 IANUARIE 2020

          Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buzau, convocată în conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.2 lit.b din Legea nr.304/2004, republicată, art.17 alin.1, în referire la art.16 al.1 lit.j din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru reevaluarea formei de protest initiata la data de 21.01.2020, în raport de decizia luată de Parlamentul României cu privire la modificările legislative referitoare la elimarea pensiilor de serviciu ale judecatorilor si personalului auxiliar de specialitate juridica din cadrul instantelor,

          În prezenţa unui număr de 20 judecători dintre 28 cei aflaţi în activitate, cu unamimitate/majoritate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1.

Continuarea  formei de protest adoptată prin Hotărârea nr.3 din 21.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor,  constând în suspendarea activităţii de judecată pe perioada nedeterminată, cu exceptia cauzelor urgente, după cum urmează :

A.În materie civilă

 • ordin de protecţie
 • curatela
 • punere sub interdicţie
 • ordonanţă preşedinţială,
 • suspendare provizorie
 • suspendare executare, internare medicala nevoluntară
 • încuviinţări executare silită
 • ajutor public judiciar
 • renuntari la judecată
 • perimare
 • tranzacţie

B.În materie penală

 • cererile de competenta judecătorului de drepturi şi libertăţi
 • menţinere, înlocuire, încetare măsuri de siguranţă
 • cerere de prelungire a dreptului de a conduce
 • cauze cu arestaţi
 • reabilitare

C.Toate celelalte cauze urmează a fi amânate fără discuţii.

ART.2

Începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă nedeterminată se reduce activitatea compartimentului arhivă, care va desfăşura program cu publicul numai în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 9,00 -11,00.

          ART.3

Începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă nedeterminată se reduce activitatea compartimentului registratură, care va desfăşura program cu publicul zilnic , în intervalul orar 9,00 -11,00.

ART.4

Începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă nedeterminată, se suspendă activitatea Biroului de Informare şi Relaţii Publice, până la încetarea formei de protest.

          ART.5

          Se refuza participarea la constituirea Birourilor electorale.

          ART.6

          Se susţine protestul adoptat de personalul auxiliar de specialitate din instanţă .

          ART.7

Prezenta hotărârea se va aduce la cunoştinţă personalului şi se va afişa pe site-ul Tribunalului Buzau.

PREŞEDINTE,

Judecător Dragulescu Leontin