Anunț concurs 3 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în anul 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:29 ianuarie 2024Anunț concurs 3 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală


Fișă post cadru medic chirurgie generală


Tematică și bibliografie concurs medic chirurgie generală