ANUNȚ privind reprogramarea ședinței publice din data de16 august 2023

Vă aducem la cunoștință că, din motive obiective, ședința publică a
Consiliului Județean Buzău din data de 16 august 2023, ora 10 00 se reprogramează pentru data de 17 august la aceeași oră, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie
Filipescu, și cu aceeași ordine de zi, respectiv:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 186/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a
  bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre nr. 187/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de
  rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei
  Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor
  pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze
  naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare
  comunei Mărăcineni, județul Buzău”;
 3. Proiect de hotărâre nr. 188/2023 pentru aprobarea colaborării Unității
  Administrativ-Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea AdministrativTeritorială Municipiul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul
  Rm. Sărat în scopul susținerii serviciilor publice de transport local, delegate
  de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” și
  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ATRAS” Rm. Sărat.
  PREȘEDINTE,
  PETRE-EMANOIL NEAGU
  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
  MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ