Bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2023, în dezbatere publică

În conformitate cu prevederile art.39 și art. 76 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, publicăm în sinteză, Bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2023.

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2023-SINTEZĂ