CLAUDIU DAMIAN RĂMÂNE MANAGER LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Economistul Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a obținut un nou mandat la conducerea instituţiei, pentru următorii 4 ani. Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Buzău a scos la concurs postul de manager, care a constat în două etape: etapa eliminatorie – etapa de verificare a îndeplinirii de către candidati a conditiilor stabilite în anuntul de concurs, care a avut loc în data de 09.09.2021 şi etapa de susținere publică şi de evaluare a proiectului de management, care a avut loc în data de 21.09.2021. Claudiu Damian a fost singurul candidat care s-a înscris la concurs.

Tema proiectului de management pe care acesta a abordat-o este „Performanţa clinică şi financiară a activităţii Spitalului Județean de Urgență Buzău”.

Scopul acestui proiect este creşterea performanţei clinice şi financiare la nivelul S.J.U. Buzău prin acoperirea de personal medical necesar, adaptarea structurii de paturi şi înfiinţarea de compartimente şi secţii noi, ce pot acoperi necesităţile medicale ale populaţiei deservite conform standardelor de înaltă performanţă.Printre obiectivele propuse pe care economistul Claudiu Damian dorește să le ducă la bun sfârșit se numără:

  • Atragerea de personal medical superior şi mediu necesar;
  • Reorganizarea structurii de paturi în vederea creării de compartimente noi, respectiv recuperare respiratorie şi recuperare neurologică;
  • Înfiinţarea secţiei de îngrijiri paliative;
  • Reabilitarea farmaciei, conform normelor în vigoare;
  • Reorganizarea activităţii ambulatoriului de specialitate, în vederea maximizării veniturilor.

Ec. Claudiu Damian: „Sarcina prioritară a spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de specialitate (spitalicească şi ambulatorie). De asemenea, calitatea actului medical rămâne o prioritate pentru noi, cu respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.”Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea spitalului, având următoarele proiecte în derulare:

  1. Proiect privind Dotarea Ambulatoriului de specialitate (CT inclus);
  2. Proiect privind extinderea secţiei U.P.U.-SMURD (completă 1000 mp) clădire subsol şi parter (subsol, parcare şi depozitare);
  3. Proiect privind dotarea spitalului cu aparatură modernă;
  4. Proiect derulat prin Ministerul Sănătăţii privind finanţarea montării şi înlocuirii în toate secţiile din cadrul spitalului a instalaţiilor de oxigen şi electrice.

Economist la bază, Claudiu Damian este la conducerea unităţii din anul 2014. De când este managerul acestei instituții, împreună cu echipa de conducere – director medical, director financiar-contabil, director de îngrijiri medicale, şeful resurselor umane – Claudiu Damian a obținut investiţii în infrastructură şi dotări, a achitat arieratele, a obţinut acreditarea spitalului, a crescut nivelul indicatorilor de performanţă.

În toată această perioadă, a avut sprijin din partea Consiliului Judeţean Buzău, care a apreciat eforturile pe care întreaga echipă de conducere le-a depus pentru îndeplinirea acestor obiective.

Compartiment Relaţii Publice
Adriana Bunilă