Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință extraordinară de îndată 20.04.2023, ora  10:00

Prin Dispoziția nr. 137/18.04.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință extraordinară de îndată 20.04.2023, ora  10:00

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.Proiect de hotărâre nr. 90/18.04.2023 privind completarea anexei nr. 29 la Statutul Județului Buzău – forma revizuită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2021;2.Proiect de hotărâre nr. 91/18.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență;
3.Proiect de hotărâre nr. 92/18.04.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău