Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 16 februarie 2022, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 42 din 14.02.2022 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 16 februarie 2022, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 49/14.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico – economici aferenți formei actualizate a bugetului proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 50/14.02.2022 pentru aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 51/14.02.2022 pentru aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului în suprafață de 966 mp, proprietate publică a Județului Buzău, situat în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40

4. Proiect de hotărâre nr. 52/14.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației

5. Proiect de hotărâre nr. 53/14.02.2022 pentru modificarea programului de transport pe traseul județean cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești

6. Proiect de hotărâre nr. 54/14.02.2022 privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

SUPLIMENTAR:

7. Proiect de hotărâre nr. 55/15.02.2022 privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29 – formă actualizată

II. NOTĂ privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulată de către operatorul de transport rutier SC HORICĂ SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/16.12.2021