Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 20 septembrie 2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.319 din 15.09.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 20 septembrie 2023ora 10:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 196/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT județul Buzău, grupele de trasee 01, 02, 03, în baza Contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu operatorii de transport SC DAN SEPSI SRL şi SC GRUP ATYC SRL

Proiect de hotărâre nr. 197/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 01, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5016/09.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 198/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5327/14.03.2023