Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 26 mai 2022, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 137 din 20.05.2022 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 26 mai 2022, ora 10:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 119/20.05.2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 120/20.05.2022 privind aprobarea documentației tehnice- Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.4+350, comuna Chiojdu, județul Buzău”, „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+000, comuna Chiojdu, județul Buzău”,  „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+500, comuna Chiojdu, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 121/20.05.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 122/20.05.2022 pentru aprobarea finanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație Rutieră – Educație pentru Viață

Proiect de hotărâre nr. 123/20.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca

Proiect de hotărâre nr. 124/20.05.2022 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseele Buzău – Robeasca, Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente

Proiect de hotărâre nr. 125/20.05.2022 pentru aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația Sediu administrativ în imobilul proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației Club Sportiv „Handbal Club Buzău 2012”

Proiect de hotărâre nr. 126/20.05.2022 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău