Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 31.08.2023 , ora 10:00

Prin Dispoziția nr.295/24.08.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 31.08.2023 , ora 10:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 189/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 5;

Proiect de hotărâre nr. 190/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 191/2023 pentru rectificarea a IV–a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 192/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”;

Proiect de hotărâre nr. 193/2023 pentru aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 194/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 195/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023;