Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 02 august 2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 254/25.07.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 02 august 2023, ora 10:00.

Ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 160/2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2023 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 161/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023 

Proiect de hotărâre nr. 162/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 163/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 164/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 165/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 166/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 167/2023 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul județului Buzău, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – formă revizuită și actualizată conform Hotărârii Guvernului nr. 578/22.04.2022

Proiect de hotărâre nr. 168/2023 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 169/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 170/2023 pentru aprobarea coorganizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Consiliul local al comunei Berca, a Festivalului „Geogate – Hai la Berca în Ținutul Buzăului” – august 2023

Proiect de hotărâre nr. 171/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2023 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Proiect de hotărâre nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2023, respectiv constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu

Proiect de hotărâre nr. 174/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 

Proiect de hotărâre nr. 175/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 122/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr. 176/2023 pentru inițierea procedurii de achiziție publică a unui teren necesar unor investiții în cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 177/2023 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2023 și respectiv aprobarea achiziționării unor terenuri situate în comuna Pietroasele, sat Pietroasele în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 178/2023 pentru darea în administrarea Consiliului Local al comunei Ulmeni a unei suprafețe de teren de 8 mp aferentă drumului județean DJ 203 C, situată în intravilanul satului Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 179/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Săhăteni, prin Consiliul Local Săhăteni, pentru două tronsoane aferente drumurilor județene DJ 103 R și DJ 205 B, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 180/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 181/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 182/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 183/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 184/2023 privind aprobarea listei imobilelor pentru care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău exercită un drept de administrare, respectiv un drept de proprietate exclusivă

Proiect de hotărâre nr. 185/2023 privind aprobarea formei actualizate IV a bugetului și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”

II. 

Informare privind concluziile controalelor efectuate în perioada 10-14 iulie 2023 în unitățile de asistență și protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău