Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2022, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 161/16.06.2022 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2022, ora 10:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 127/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 128/2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 129/2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 130/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 131/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 132/2022 aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 133/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL

Proiect de hotărâre nr. 134/2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 135/2022 privind aprobarea formei actualizate IV a Programului de achiziții al proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”, cod S.M.I.S. 116513, Contract de finanţare nr. 353/21.08.2017

Proiect de hotărâre nr. 136/2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod S.M.I.S. 119587, Contract de finanţare nr. 4558/11.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 137/2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”, cod S.M.I.S. 116518, Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018

Proiect de hotărâre nr. 138/2022 privind aprobarea Programului de achiziții al proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID 19”, cod S.M.I.S. 2014+151961, Contract de finanţare nr. 367/ 23.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 139/2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod S.M.I.S. 126730, Contract de finanţare nr. 4593/ 22.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 140/2022 privind aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe D.J. 203K, pe tronsonul limită cu județul Brăila – Robeasca – Vadu Pașii(E85)”, cod M.I.S. 108721, Contract de finanţare nr. 611/ 23.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 141/2022 privind aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod  S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018

Proiect de hotărâre nr. 142/2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” cod S.M.I.S. 117684, Contract de finanţare nr. 3673/04.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 143/2022 privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei din bugetul Județului Buzău 2022, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea promovării cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional UNESCO – Ținutul Buzăului”, fonduri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2022

Proiect de hotărâre nr. 144/2022 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 145/2022 pentru stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 146/2022 privind prelungirea prorogării termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022

Proiect de hotărâre nr. 147/2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Human Made Art” pentru organizarea și desfășurarea și în Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” a Campaniei „Cronicari Digitali” 2022 prin proiectul „Treasure Games in the Park”

Proiect de hotărâre nr. 148/2022 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203I, km. 0+100, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 149/2022 privind aprobarea solicitării dreptului de utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române” pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km. 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 150/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri Publice

Proiect de hotărâre nr. 151/2022 privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău în scopul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025

Proiect de hotărâre nr. 152/2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 153/2022 pentru aprobarea formai actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 154/2022 pentru aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 155/2022 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 156/2022 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 157/2022 pentru revocarea/validarea unor membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 158/2022 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DOMENII PREST SERV  SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 159/2022 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele cod 003 BUZĂU AUTOGARA SUD – ULMENI – PIETROASELE, cod 004 BUZĂU AUTOGARA SUD – ULMENI – VISPEȘTI și cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL.

Proiect de hotărâre nr.160/2022 pentru modificarea capătului de traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 Rm. Sărat – Amara