Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.03.2024, ora  10:00

Prin Dispoziția nr. 93 din 21.03.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.03.2024, ora  10:00.
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 65/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 68/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S., Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018;

Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S. 126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019;

Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023;

Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare
139DOT/2023;

Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare nr. 561/G/GES/22.05.2023;

Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023

Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2024, conform Legii nr. 34/1998;

Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza teritoriului județului Buzău de către persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 78/2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2024;

Proiect de hotărâre nr. 79/2024 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc;

Proiect de hotărâre nr. 80/2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare;

Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind aprobarea completării art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova;

Proiect de hotărâre nr. 82/2024 pentru stabilirea destinației imobilului din strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru aprobarea demolării imobilului proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul Rm.Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 85/2024 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat;

Proiect de hotărâre nr. 86/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 87/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 88/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 89/2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 90/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2024.

II. RAPOARTE

Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2023;

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023;

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2023;

Raport anual privind transparența decizională în anul 2023.