Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.06.2024, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 194/20.06.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.06.2024, ora  10:00

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 135/2024 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 136/2024 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 137/2024 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 138/2024 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 139/2024 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 140/2024 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2024 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

Proiect de hotărâre nr. 141/2024 pentru aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului Buzău 2024 a proiectului de interes județean „ROBO-CARAVANA STEM” implementat de Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 142/2024 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat în etapa a II-a prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 6, Obiectiv specific 5.1, Acțiunea 6.1, cod SMIS 328096;

Proiect de hotărâre nr. 143/2024 pentru aprobarea participării Județului Buzău în proiectul „Geopark Nature Discovery Hob (GeoHub) – Hub de Descoperire a Naturii din Geoparcuri” în calitate de partener, finanțat prin „Interreg NEXT Black Sea Basin Programme”;

Proiect de hotărâre nr. 144/2024 privind aprobarea modelului de Protocol de finanțare încheiat între U.A.T. – Județul Buzău și beneficiarii finali în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023;

Proiect de hotărâre nr. 145/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al județului Buzău a unui teren în suprafață de 2024 m.p, situat în satul Pietroasele, comuna Pietroasele, județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 146/2024 privind aprobarea delegării temporare a dreptului de administrare al Consiliului Județean Buzău pentru DJ 203 G – două sectoare situate pe raza intravilan a comunei Stâlpu, Consiliului Local al comunei Stâlpu;

Proiect de hotărâre nr. 147/2024 privind aprobarea solicitării de delegare temporară a dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Movila Banului pentru drumul comunal DC 153 Cioranca – Movila Banului către Consiliul Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 148/2024 pentru actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 291/2023;

Proiect de hotărâre nr. 149/2024 pentru actualizarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 293/2023;

Proiect de hotărâre nr. 150/2024 pentru actualizarea numărului de personal pe categorii, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 292/2023;

Proiect de hotărâre nr. 151/2024 pentru actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 275/2023;

Proiect de hotărâre nr. 152/2024 pentru actualizarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 276/2023;

Proiect de hotărâre nr. 153/2024 pentru actualizarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 277/2023;

Proiect de hotărâre nr. 154/2024 privind actualizarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 279/2023;

Proiect de hotărâre nr. 155/2024 pentru actualizarea statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău
278/2023;

Proiect de hotărâre nr. 156/2024 pentru modificarea nivelului de salarizare pentru unele funcții publice și contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău precum și al instituțiilor de sub autoritatea sa corespunzător Hotărârii Guvernului nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Proiect de hotărâre nr. 157/2024 privind aprobarea modificării Programului județean de trnasport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT – Județul Buzău nr.5017/09.03.2023;

Proiect de hotărâre nr. 158/2024 privind aprobarea modificării Programului județean de trnasport pe grupa de trasee 06, atribuită Asocierii formată din SC ELA TRANS SRL, SC DORION TRANSPORT SRL și SC VALMAR TUR SRL, potrivit prevederilor Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT – Județul Buzău nr. 16777/02.10.2023;

Proiect de hotărâre nr. 159/2024 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *