Garda de Mediu Buzău: Sancțiuni pentru încălcarea legislației în domeniul gestiunii deșeurilor

În ultima săptămână a lunii martie comisari din cadrul GNM-CJ Buzau au efectuat mai multe inspectii neplanificate, la agenti economici ce desfășurau activități în domeniul dezmembrărilor auto, service auto. Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate sancțiuni contraventionale, pentru funcționarea fără a deține acte de reglementare , cât și încălcarea legislației în domeniul gestiunii deșeurilor. Au fost impuse măsuri de interzicere a desfășurării activității fără autorizație de mediu, conform Legii 212 din 2015 privind VSU ,cât și colectarea selectivă a deșeurilor în vederea.predarii unor agenți economici în scopul valorificarii sau eliminării acestora, conform prevederilor legale.