Iulian Manea: Responsabilitate și grijă față de fiecare membru al comunității noastre!

Încă de la începutul carierei sale politice, Iulian Manea a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea și prosperitatea comunității din Săpoca, având ca piloni de bază valorile în care crede profund: integritatea, cooperarea și responsabilitatea față de cetățeni. Vă mulțumesc pentru susținere și îndemn să rămânem uniți înjurul scopului nostru comun. Cu responsabilitate și grijă față de fiecare membru al comunității noastre, vom continua să construim o comună mai prosperă și să creăm un viitor mai bun pentru generațiile viitoare.

A fost ales primar al comunei Săpoca la o vârstă tânără, iar experiența sa administrativă și viziunea clară spre dezvoltare au contribuit semnificativ la implementarea unor proiecte de succes. Printre realizările sale se numără modernizarea infrastructurii locale, protejarea mediului, implementarea unor programe sociale menite să sprijine locuitorii defavorizați, modernizarea drumurilor de interes local, precum și eficientizarea serviciilor publice.

Proiecterealizate 2020 – 2024

 • Înființarea la nivelulcomunei a „Târgului de Duminică”
 • Obținerea finanțării și demararea lucrărilor la rețeaua de gaze naturale în comuna Săpoca – 24.000.000 lei
 • Obținerea finanțării, a autorizației de construire și finalizarea procedurii de licitație pentru proiectele de asfaltare – 26.500.000 lei (fonduri guvernamentale și europene)
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipament IT a școlilor din comună – PNRR
 • Susținerea prin subvenționare a transportului public local – buget local
 • Înființarea unei centrale de producere energie electrică cu panouri fotovoltaice, putere de 17 kW pentru autoconsum iluminat public

Proiectepropuse 2024 – 2028

 • Finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare – finanțare POIM
 • Finalizarea lucrărilor la rețeaua de gaze naturale – finanțare AnghelSaligny
 • Demararea și finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor sătești în cadrul celor trei proiecte aprobate – finanțare AnghelSalignyși AFIR
 • Modernizarea și construirea trotuarelor pietonale – finanțare POR
 • Finalizarea lucrărilor și darea în folosință a centrului de zi pentru copii – finanțare PNRR
 • Reabilitare energetică și modernizare școala gimnazială Mătești prin programul Școli Verzi – finanțare PNRR
 • Înființare și susținerea grădiniței cu program prelungit Săpoca – buget local
 • Reabilitare și eficientizare rețea iluminat public sat Mătești – finanțare AFM
 • Reabilitare în vederea eficientizării energetice a dispensarului umanSăpoca – finanțare PNRR
 • Dotarea cu microbuz școlar electric și înființarea a patru stații de încărcare pentru mașini electrice – finanțare PNRR
 • Modernizarea stațiilor de autobuz și susținerea transportului public local – finanțare AFIR și buget local
 • Implementare proiect privind „Înființarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, proiect în valoare de 757.625 lei – panouri fotovoltaice cu o putere de 120 kW – finanțare AFM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *