Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 21 decembrie 2023, ora 9:00

Prin Dispoziția nr.417/19.12.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 21 decembrie 2023, ora 9:00.

Ordinea de zi

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 302/2023 pentru aprobarea rectificării a XIV– a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 303/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 304/2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 305/2023 pentru aprobarea participării Teatrului „George Ciprian” Buzău în calitate de partener cu Teatrul „Ion Creangă” București în promovarea unui proiect în cadrul Programului „Europa Creativă”;

Proiect de hotărâre nr. 306/2023 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 275, 276, 277, 278, 279, 291, 292 și 293/2023 conform prevederilor art. LXIX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023;

Proiect de hotărâre nr. 307/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău, familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
115/2023;

Proiect de hotărâre nr. 308/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual – familia ocupațională „Administrație” din instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023;

Proiect de hotărâre nr.309/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023;

Proiect de hotărâre nr. 310/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023;

Proiect de hotărâre nr. 311/2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 312/2023 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 313/2023 privind aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău.