Prin Dispoziția nr. 199/18.07.2022 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 28.07.2022, ora 10:00I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.Proiect de hotărâre nr. 162/2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni; 

2.Proiect de hotărâre nr. 163/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;

3.Proiect de hotărâre nr. 164/2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; 

4.Proiect de hotărâre nr. 165/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

5.Proiect de hotărâre nr. 166/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău; 

6.Proiect de hotărâre nr. 167/2022 pentru aprobarea rectificării a IV – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

7.Proiect de hotărâre nr. 168/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Țintești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 204D, situate în intravilanul satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești;

8.Proiect de hotărâre nr. 169/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul comunei Poșta Câlnău;

9.Proiect de hotărâre nr. 170/2022 privind aprobarea concesionării terenului aparținând domeniului public al județului Buzău  situat în, comuna Săgeata – punct Bentu, județul Buzău, prin licitație publică;

10.Proiect de hotărâre nr. 171/2022 pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 – formă actualizată II;

11.Proiect de hotărâre nr. 172/2022 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în domeniul public al Județului Buzău;

12.Proiect de hotărâre nr. 173/2022 pentru stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a sumelor aferente drepturi sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special;

13.Proiect de hotărâre nr. 174/2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022;

14.Proiect de hotărâre nr. 175/2022 pentru aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;

15.Proiect de hotărâre nr. 176/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022;

16.Proiect de hotărâre nr. 177/2022 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe trasele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru;

17.Proiect de hotărâre nr. 178/2022 acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022.

II.RAPOARTE, INFORMĂRI

1.Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie -iunie 2022;

2.Informare privind rezultatul evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău;

3.Acordarea Diplomei de Excelență domnului Moroșan Cătălin.