U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU: ANUNȚ PUBLIC!

ANUNŢ  PUBLIC

Stimaţi cetăţeni,

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, Piața Daciei, nr. 1a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilorPlanului Urbanistic Zonal pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARALAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU“ pentru tarlaua 33 situată în intravilanul mun. Buzău.

Consultarea propunerilor pentru P.U.Z. se poate face pe site-ulwww.primariabuzau.rosecţiunea Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism.

Publicul este invitat la dezbaterea privind etapa de elaborare a propunerilor P.U.Z. ce va avea loc în data de 19.12.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Mun. Buzău, sala nr. 13.

Propunerile / observatiile vor fi transmise prin poştă (Primăria Mun. Buzău, Piaţa. Daciei, nr. 1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de 01.01.2023.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – înperioada: 02.01.2023 – 16.01.2023.