Asocierea CONCAS S.A. a preluat proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău

Compania de Apă Buzău a semnat cu Asocierea CONCAS SA – CORNELL’S FLOOR SRL – HlDRONlC SRL – ROMOIL 2003 SRL contractul de Lucrări CL8 – „Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunești, Zărneștii de Slănic, Sărata-Monteoru, Gura Sărății, Izvoru Dulce, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlajet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlajet, Chirlești, Vernești și Cândești”, contract ce face parte din “Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”.

La evenimentul care a avut loc în Primăria Municipiului Buzău, sala „Nicu Constantinescu” au luat parte și primarii ai UAT-urilor beneficiare.

„Semnăm astăzi ultimul din cele zece contracte de lucrări care sunt prinse în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău. Este Contractul de Lucrări nr. 8, ultimul care a rămas să fie semnat din contractele de lucrări. Este un contract de lucrări care cuprinde investiții atât în rețele de apă plus elemente de infrastructură de apă, dar și rețele de canalizare și elemente de infrastructură de canalizare necesare pentru aceste investiții având 9 UAT-uri beneficiare. Este un contract de lucrări cu o arie de acoperire în investiții foarte mare.”, a explicat Directorul General al Companiei de Apă S.A. Buzău, Simona Săvulescu.

Valoarea contractului este de 112.637.887,42 lei fără TVA, durata de execuție este de 913 zile, iar perioada de garanție este de 36 luni. U.A.T.-urile beneficiare ale investițiilor sunt UAT Cislău, UAT Cernătești, UAT Merei, UAT Viperești, UAT Mânzălești, UAT Lopătari, UAT Calvini, UAT Nehoiu și UAT Vernești.

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

Sistemul de alimentare cu apă:

• Extindere sistem de distribuție apă – 84,17 km

• Reabilitare sistem de distribuție apă – 10,359 km

• Stații de pompare noi – 18 buc.

Sistemul de canalizare:

• Extindere sistem de canalizare – 33,6 km

• Înființare colector – 7,5 km

• Stații de pompare apă uzată – 16 buc.

• Conducte de refulare – 9,5 km.