Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 06.01.2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.1 din 03.01.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată ,în data de 06.01.2023, ora 10:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1.Proiect de hotărâre nr. 1/2023 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 38.176 mii lei pe anul 2023 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

2.Proiect de hotărâre nr. 2/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022;

3.Proiect de hotărâre nr. 3/2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău.