Consiliul Județean Buzău:,,PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU ROM Planul National de Redresare și Reziliență 

COMUNICAT DE PRESĂ 

,,PNRRFonduri pentru România modernă şi reformată!” Septembrie 2023 

UAT Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar, anunţă începerea activităților proiectului cu titlul,,Dotarea cu microbuze şcolare verzi (electricepentru unități de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzăuîn urma semnării contractului de finanțare nr. 11992/12.09.2023, înregistrat la Consiliul Judeţean Buzău cu nr. 15784/13.09.2023, depus în cadrul apelului PNRR/2022Componenta15 – Educație, Pilonul VIPolitici pentru noua generaţieReforma 6Actualizarea cadrului legislativ pentru asigura standarde ecologice de proiectareconstrucţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitarInvestiția 10Dezvoltarea rețelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze

Finanţarea proiectului este acordată UAT Judeţul Buzău prin Planul Național de Redresare şi Reziliență PNRR/2023/C15/MEDU/110,,Microbuze electrice pentru eleviCodul proiectului9. Perioada de implementare proiectului: 12.09.2023-31.12.2024. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, ecologice, prietenoase cu mediul şi cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor şi tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în acelaşi timp. Obiectivul specific al proiectului constă în dotarea cu 61 de microbuze electrice de 16+1 locuri pentru 61 de UAT-uri din judeţul Buzău (Amaru, Beceni, Berca, Bisoca, Bozioru, Brădeanu, Breaza, Buda, C.A. Rosetti, Calvini, Căneşti, Cătina, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, CosteștiGălbinaşi, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu Silistea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzăleşti, Mărăcineni, Merei, Mihăileşti, Murgeşti, Pârscov, Podgoria, Poşta Câlnău, Robeasca, Ruşeţu, Scorţoasa, Vipereşti, Pietroasele, Puieşti, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Săruleşti, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Tisău, Topliceni, Ţinteşti, Unguriu, Vadu Pașii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Verneşti, Vintilă Vodă, Zărneşti şi oraşele NehoiuPătârlagele şi Pogoanele). 

Valoarea totală proiectului este de 66.418.086,00 lei inclusiv TVA, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR 30.172.560,00 lei, valoare TVA eligibilă 5.732.786,40 lei şi contribuţia proprie a beneficiarului 30.512.739,60 lei inclusiv TVA. 

Date de contact: Mihai – Laurenţiu Gavrilă, Secretar General al Judeţului, UAT Judeţul Buzău; 

tel: 0238.716848, int.275; email: cjbuzau@cjbuzau.ro; website: web: www.cjbuzau.ro. 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

,,PNNR. Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”